مسئولیت اجتماعی

zx

استانداردهای اصلی کار
شرکت نباید برای استفاده از کار کودک استفاده یا حمایت کند، باید در کنار سایر افراد یا گروه های ذینفع باشد تا اقدامات لازم را برای اطمینان از کودکان و تحصیل جوانان انجام دهد.

ساعت کار و دستمزد
ساعات کاری.به هیچ وجه و در هیچ شرایطی شرکت نباید از کارکنان بخواهد که بیش از 48 ساعت در هفته کار کنند و حداقل در هر هفت روز یک روز تعطیل است...

zx2
zx3

سلامت و امنیت
شرکت ها باید آگاهی داشته باشند که از انواع آسیب های ناشی از خطرات صنعتی و خاص جلوگیری کنند و محیط کار ایمن و سالم را برای کارکنان فراهم کنند.

سیستم مدیریت
مدیریت ارشد در شرکت ها باید خط مشی های شرکت را منطبق با مسئولیت اجتماعی و شرایط کار تعیین کند و طبق این استاندارد مرتباً آن را حسابرسی کند.انتصاب مدیریت ارشد تمام وقت

zx4

پیامتان را بگذارید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید.